Download mit CV Lær mere om mig
Steffan Lildholdt

Steffan Lildholdt

Civilingeniør med innovativ skabertrang

Profil

Mit navn er Steffan Lildholdt. Jeg er uddannet civilingeniør i computerteknologi og er samtidig autodidakt i grafisk design og webudvikling.

Som person er jeg flittig, arbejdsom og elsker udfordringer både fagligt og personligt. Jeg arbejder meget struktureret og er god til at arbejde sammen med andre personer. Jeg er et konkurrencemenneske, der stiler højt efter at nå de mål der bliver opsat for mig, hvad enten de kommer fra en arbejdsgiver eller mig selv.

Jeg er loyal over for mine medmennesker, hvilket kommer til udtryk ved en stærk ansvarsfølelese. Jeg ser gerne at de ting jeg beskæftiger mig med bliver udført ordentligt og professionelt, hvorfor jeg i mit arbejde opererer efter citatet: ”Hvis bedre er muligt, er godt ikke godt nok”.

 • Embedded programmering

 • Høj-niveau programmering

 • Signalbehandling

 • Webdesign

 • Grafisk design

Strukturering

Jeg sætter en ære i at være struktureret og have orden i mine ting

Planlægning

Jeg er god til at planlægge mit arbejde og prioritere efter vigtighed

Punktlighed

Jeg kommer altid til tiden og mine opgaver er afleveret rettidigt

"Steffan er bundsolid og virkelig til at stole på. Han arbejder seriøst med opgaverne, men der er også plads til sjov og humor. Han kan både arbejde selvstændigt og løse problemer, men er også rigtig god i samspil med andre."

Leif Hilmer, DGI

"Steffan er samarbejdsvillig, samvittighedsfuld, kommer altid til tiden, og springer gerne til, hvis der er afbud fra andre indtruktører. En man kan regne med. Når Steffan har haft et arrangement, kommer der ofte tilbagemeldinger fra både spillere og forældre med ros. Altid positiv respons på det han laver."

Badmintonudvalget, DGI

Uddannelse

 • 2014feb
  2016jan

  Civilingeniør i computerteknologi (cand. polyt.)

  Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet, 8200 Aarhus N

  Civilingeniøruddannelsens første studieår består af to grundkursus-studiepakker og to specialiserede studiepakker. Grundkursuspakkerne har øget mine analytiske evner samt givet yderligere kompetencer indenfor projektstyring, mens jeg har opnået dybere forståelse indenfor indlejrede realtidssystemer samt signalbehandling gennem specialiseringspakkerne.

  Speciale

  Mit afsluttende speciale er udarbejdet i samarbejde med Terma A/S og omhandler objekt genkendelse i video ved brug af dybe neurale netværk.

 • 2013sep
  2014jan

  Forretningsingeniør (BEng.)

  Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet, 8200 Aarhus N

  I umiddelbar forlængelse af min diplomingeniøruddannelse har jeg taget en halvårlig specialisering som forretningsingeniør. Denne specialisering består af et ekstra semester (30 ECTS point), som har givet mig et grundlæggende indblik i de forretningsmæssige områder, man som ingeniør vil møde i større eller mindre omfang i erhvervslivet.

  Afsluttende projekt

  Mit afsluttende projekt omhandlede konceptudvikling og etablering i en nystartet virksomhed. Projektet indebar udarbejdelse af en markeds-, konkurrent-, kunde- og behovsanalyse samt opstilling af budget.

 • 2010feb
  2013jul

  Diplomingeniør i elektronik (BEng.)

  Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet, 8200 Aarhus N

  Under uddannelsen til diplomingeniør i elektronik har jeg opnået en generel forståelse for ingeniørens arbejdsmetoder samt en bred viden indenfor elektronik og IT. Ud fra en pratisk tilgang har jeg opnået erfaring med diverse programmeringssprog, reguleringsteknik, signalbehandling og hardware udvikling.

  Bachelorprojekt

  Mit bachelorprojekt omhandlede udvikling af et intelligent vejesystem til brug på plejehjem, således at den vitale vejeproces af beboerne ville kunne effektiviseres. Ud over udvikling af det fysiske produkt indebar projektet udarbejdelse af nødvendig dokumentation herunder kravspecifikation, systemarkitektur og accepttest.

 • 2005aug
  2008jun

  Handelsstudent (HHX)

  Haderslev Handelsskole, 6100 Haderslev

  På Haderslev Handelsskole har jeg taget en 3 årig HHX på linjen matematik/IT. Sideløbnede har jeg gået på Haderslev Idrætsakademi som er for unge talenter der har afsluttet 9. klasse og vil satse 100 % på idrætten - uden at miste muligheden for at tage en god og seriøs ungdomsuddannelse. Det er igennem disse år at jeg virkelig har forbedret mine strukturerings- og planlægningsevner, da skole og idræt skulle gå op i en højere enhed.

Erhvervserfaring

 • 2016apr
  Nu

  Software System Engineer

  Beumer Group A/S (Crisplant), 8200 Aarhus N

  Beumer Group er en international markedsleder indenfor intralogistiske systemer til transport, lastning, palletering, emballering, sortering og distribution, hvor den danske afdeling (Aarhus) primært er centreret omkring lufthavns- og logistiksystemer. Siden min ansættelse har jeg beskæftiget mig med udviklingen af et bagagehåndteringssystem til en ny lufthavnsterminal i Calgary International Airport. Mine primære opgaver har haft omdrejningspunkt omkring udvikling af ny high-level funktionalitet (Java), såvel som fejlretning af eksisterende software.

 • 2015feb
  2016apr

  IT-supporter

  DGI Landskontor, 7182 Bredsten

  Sideløbende med min civilingeniøruddannelse har jeg været tilknyttet DGI’s landkontor og udført ad hoc opgaver indenfor IT, web og grafisk design.

 • 2014feb
  2015aug

  Studentermedhjælper

  Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet, 8200 Aarhus N

  I umiddelbar forlængelse af mit bachelorprojekt blev jeg ansat som studentermedhjælper ved Aarhus Universitet. Her var min primære opgave at videreudvikle mit bachelorprojekt og i den forbindelse få den udviklede prototype valideret i det påtænkte slutmiljø. Ud over dette har jeg deltaget i den generelle udvikling af det såkaldte ”CareStore” projekt samt fungeret som undervisningsassistent.

 • 2005aug
  2015aug

  Instruktør

  DGI Sønderjylland, 6230 Rødekro

  Da jeg altid har haft en passion for badminton var det oplagt at blive badmintoninstruktør. Igennem dette arbejde har jeg haft ansvaret for en lang række arrangementer for både børn og voksne som spænder fra enkelte træningspas til kurser over flere dage. Arbejdet som intruktør har i særdeleshed forbedret min præsentationsteknik samt øget mine planlægnings- og struktureringsevner.

 • 2012feb
  2012jul

  Praktikant

  Schneider Electric, 6000 Kolding

  Diplomingeniøruddannelsens 5. semester består af en praktikperiode, som jeg tilbragte hos Schneider Electric. Mine primære opgaver var udvikling af et Lab- VIEW program til test af HEPM (High Efficiency Power Modules) til brug i forbindelse med produktion samt administrering og klargøring af HEPM til enhedstest.

Portefølje

Speciale
Læs mere

Speciale

Ingeniørprojekt

Udviklingen indenfor computer vision feltet har eskaleret i de seneste år. State-of-the-art objekt genkendelses metoder er på nuværende tidspunkt baseret på Convolutional Neural Networks (CNN), som har udvist overlegne præstationer i diverse billedgenkendelseskonkurrencer såsom ILSRVC og PASCAL VOC. Ud fra et praktisk perspektiv er det interessant at undersøge hvordan disse metoder fungerer i når de benyttes på billedmateriale indsamlet fra et aktuelt overvågningssystem.

I dette speciale er 3 forskellige metoder analyseret og vurderet op mod hinanden. Den bedste metode er valgt og ud fra denne er der udført en grundig fejlanalyse for at afdække denne metodes svagheder samtidig med at der er foreslået forbedringsmuligheder.

Slutteligt er der foretaget en række eksperimenter med henblik på at forbedre pre- og post-processeringen hvor det primære fokus har været at udnytte den tidslige dimension idet video materiale har været tilgængeligt.

Aarhus Universitet / Terma A/S
 • Convolutional Neural Networks
 • MATLAB
 • Python
 • Caffe
Bachelor project
Læs mere

Bachelor projekt

Ingeniørprojekt

Inden for flere forskellige sygdomme spiller vægtmonitorering en vigtig rolle. En pludselig ændring i vægt indikerer at en given person er på vej mod kritiske helbredsmæssige forhold. Særligt ældre personer er udsatte hvis de rammes af disse sygdomme. Dette projekt tog udgangspunkt i disse forhold og omhandlede udvikling af et pålideligt automatisk vejesystem, ”CareWeight”, hvilket skulle fungere som en del af det overordnede projekt kaldet ”CareStore”, hvis mål er at udvikle det intelligente plejehjem.

Projektet bestod af to delsystemer, som blev udviklet og implementeret separat for til sidst at blive integreret som et samlet system. Den ene del, bestod af udviklingen af hardwaren til vægten samt kommunikationen mellem vægt og den PC, hvor data skulle præsenteres. Det andet delsystem bestod af interaktionen med brugeren, den grafiske præsentation af måledata, lagring af disse samt identifikation af brugerne via ansigtsgenkendelse.

Projektet endte ud i en fuld funktionel high fidelity prototype som var klar til opstilling på et givent plejehjem, hvor den endelige brugeraccepttest skulle udføres for at verificere systemets funktionalitet i det virkelige miljø.

Aarhus Universitet
 • Embedded programmering (C)
 • Hardware design
 • Høj-niveau programmering (C#)
 • Signalbehandling
 • System Engineering
Forretningsingeniør afsluttende projekt
Læs mere

Forretningsingeniør projekt

Ingeniørprojekt

Druelogen var, ved projektets begyndelse, en nystartet virksomhed som ønskede at afholde vinarrangementer målrettet en yngre målgruppe for at dele deres passion for vin med ligesindede. Målet var at sælge vin gennem disse arrangementer og på sigt starte en internethandel med vin. Druelogen havde på daværende tidspunkt intet konkret koncept, hvilket var dette projekts omdrejningspunkt.

Udviklingen af konceptet blev udført ved hjælp af personlige interviews og fokusgruppeinterviews. De personlige interviews blev benyttet til idégenerering og videreudvikling af konceptforslag, mens fokusgruppeinterviewet blev anvendt i forbindelse med kvalitetssikring af udvalgte koncepter. Ud fra disse interviewrunder blev det endelige koncept skabt.

Idet Druelogen havde begrænsede likvide midler, blev der foretaget en økonomisk analyse, der sammenholdte omkostninger forbundet med lancering og drift af virksomheden med indtægter fra arrangementsafholdelse og vinsalg.

For at validere det udviklede koncept blev der fortaget en kvantitativ analyse, der gav et overblik over generelle interesse for konceptet.

Aarhus Universitet
 • Kvantitativ analyse
 • Kvalitativ analyse
 • Budgettering
Postkort til Aros Cup 2014
Læs mere

AROS CUP 2014

Grafisk design

Viby Badminton Klub skulle afholde stævnet AROS CUP, hvor de ønskede et postkort, der kunne deles ud til klubber og diverse institutioner. Kravene til postkortet var få og indebar udelukkende selve teksten på kortet. Det blev valgt at holde designet relativt simpelt, men stadig med fokus på badminton.

Viby Badminton Klub
 • Digital design
 • Photoshop
Visitkort til Hinnerup sommerlejr
Læs mere

Hinnerup sommerlejr

Grafisk design

Hinnerup sommerlejr er en badminton camp, som afholdes årligt i Hinnerup ved Aarhus. Arrangøren ville gerne have et visitkort til hver spiller, som kunne fastgøres på deres tasker, for derved også at kunne lave reklame for sommerlejeren når spillerne var til andre stævner/lejre. Visitkortet skulle i sidste ende laves til en Word template således at det ville være nemt for arrangøren at ændre navnet på kortet.
Hinnerup Badminton Klub
 • Digital design
 • Photoshop
B-fit plakat
Læs mere

Badminton Fitness

Grafisk design

I fobindelse med lancering og promovering af det nye koncept B-Fit (Badmiton Fitness) i DGI Østjylland ønskede de en plakat der kunne sendes ud til diverse klubber og institutioner. Plakaten skulle illustere konceptets grundidé, som er er at kombinere badminton og fitness samt være iøjnefaldende.
DGI Østjylland
 • Digital design
 • Photoshop
mikurser forside
Læs mere

miKurser

Webdesign

miKurser var en nystartet enkeltmandsvirksomhed, som udbyder kurser indenfor officepakken med primær fokus på Excel. Ejeren Mette Iversen manglede en hjemmeside der kunne fremstille hendes kompetencer og tidligere arbejde. Hjemmesiden er holdt i et stilrent og professionelt design, da det også var kravet fra klienten.
miKurser v/ Mette Iversen
 • Digital design
 • HTML
 • CSS
 • jQuery
 • PHP
Savn - forside
Læs mere

Savn

Webdesign

Savn er en organisation der i fællesskab med kriminalforsorgen og andre organisationer på området, ønsker at være med til at forbedre vilkårene for børn og pårørende til indsatte. Savn skulle bruge et hjemmedesign som afspejlede deres arbejde og som passede til deres logo. Designet er derfor holdt i sort/hvid/grå og med den røde farve til at skabe kontrast.
Savn
 • Digital design
 • HTML
 • CSS
 • jQuery
Xcluness - forside
Læs mere

Xcluness

Webdesign

Xcluness er et webdesign template som er lavet til salg på Themeforest. Designet er holdt simpelt og konfigurerbart for derved at kunne tilpasse det til flest mulige slutbrugere.
Ingen
 • Digital design
 • HTML
 • CSS
 • jQuery
 • PHP

Kontakt mig

Udfyld venligst alle felter korrekt

Tak for din besked. Jeg vil besvare denne hurtigst muligt

Af sikkerhedsmæssige årsager bedes du indtaste det korrekte svar